Yapılar (Struct)

Struct Nedir

Nesne tabanlı programlama beş veri tipini destekler. Bunlar Class, Struct, Enum, Interface ve Delegate tipleridir.

Aralarında mantıksal bir ilişki bulunan ama farklı türdeki verilerin bir arada bulnuması gereken durumlarla karşılaşılabilir. İşte bu durumlarda belli bir grup verinin bir arada tutulması için oluşturulan yeni birime yapı (struct) denir.

Yapılar değer türündedir. Dolayısıyla belleğin yığın (stack) bölümünde tutulurlar.

Bellek kullanımı bakımından yığın (stack) ve öbek (heap) olmak üzere ikiye ayrılır.

Yığın bölümünde veriler üst üste gelecek şekilde depolanırlar. Yeni bir veri eklendiğinde bu belleğin en üst bölgesine yerleştirilir. LIFO (Last In First Out) mantığına göre çalışır. Yani son giren ilk çıkar. Verilere erişim basit olduğu için hızlıdır.

Öbek kısmında ise boş bir alan oluşturulur ve veriler rastgele yerleştirilir. Verilere erişim karmaşık olduğundan daha yavaştır.

Değer türleri belleğin yığın (stack) bölümünde tutulurken; referans türler belleğin öbek (heap) bölümünde tutulur. Örneğin sınıflar (class) referans türünde olduklarından dolayı belleğin öbek (heap) bölümünde tutulur.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.