Temel Sınıf Kurucularını Çağırma

Enum Yapısı

Türetilmiş bir sınıf, temel sınıfın tüm alanlarına sahiptir. Bu alanların başlangıçta ilk değerlerinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla kurucu metotlar çağrılır. Türetilmiş bir sınıftan temel sınıfa ait kurucu metodu çağırmak için “base” anahtar sözcüğü kullanılır.

class Insan
{
  // Temel Sınıf Üyeleri
  public Insan(string ad) // Temel sınıf için kurucu metot
  {
   // ..
  }
}

class Ogrenci : Insan
{
  // Türetilmiş Sınıf Üyeleri
  public Ogrenci(string ad)
   : base(ad) // Insan(ad) temel sınıf kurucu metodunu çağırır.
  {
   // ...
  }
}
  

Bu şekilde temel sınıf kurucusu çağrılmazsa derleyici varsayılan temel sınıf kurucusunu çağırmaya çalışır. Bu da başarılamazsa bir derleyici hatası oluşur.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.