Struct Nedir

Yapılar (Struct)

Nesne tabanlı programlama beş veri tipini destekler. Bunlar Class, Struct, Enum, Interface ve Delegate...