Sınıf, Üye ve Nesneleri

Sınıf- uye-Nesneleri

Sınıf bildirimi:

Sınıf bildirimi class anahtar kelimesi ile gerçekleştirilir. Sınıf isminden sonra sınıf içindeki üye eleman ve metotlar tanımlanır.

class sinif_ismi {
  erişim veri_tipi değişken; // Sınıf Üyeleri
  erişim dönüş_değeri
  metot_ismi(parametreler) {

  }
}

Bu örnekte class anahtar sözcüğü kullanılarak kullanıcı tanımlı (user-defined) bir sınıf (class) oluşturulmuştur. Class isminden sonra gelen sınıf üyeleri küme parantezleri ( { } ) içinde yer almaktadır.

Sınıf Nesnelerini Tanımlama

using System;

namespace Siniflar {
  class Musteri {
   private string Isim;

   public void IsimAl(string isim) {
      Isim = isim;
   }
   
   public void IsimYaz() {
      Console.WriteLine(Isim);
   }
  }

  class Uygulama {
   static void Main() {
      Musteri a = new Musteri();
      a.IsimAl("John Doe");
      a.IsimYaz();
   }
  }
}

Yukarıdaki örnekte Musteri isimli bir sınıf tanımlanmıştır. Bu sınıfın Isim adlı bir üye değişkeni, IsimAl ve IsimYaz adında da iki tane yöntemi bulunmaktadır. Musteri sınıfı, bu türden tanımlanacak bir nesnenin şemasıdır yani nesnenin verilerini ve davranışlarını göstermektedir. Daha sonra Musteri sınıfı türünden bir nesnenin bildirimi için “new” anahtar sözcüğü kullanılmakta ve nesnenin tanımlaması yapılmaktadır.

New anahtar sözcüğü ile sınıf için heap bellek bölgesinde bir yer ayrılmaktadır. Bu yerin adresi de yani referans değeri de stack bölgesinde saklanmaktadır. .NET Framework içinde bellek temizleme görevini üstlenmiş olan çöp toplayıcısı (Garbage Collector) new anahtar sözcüğü ile oluşturulmuş olan nesnelerin referansları yoksa bu alanları temizler ve belleğe geri bırakır.

Sınıf Üyeleri

Sınıf üyeleri temelde iki kısma ayrılmaktadır. Veri üyeleri (data members) ve fonksiyon üyeleri (member functions, methods)

Veri Üyeleri; alanlar (fields), sabitler (constants) ve olaylardan (events) oluşur.

Alanlar, nesneye ait bilgilerin tutulduğu üye değişkenlerdir.

Sabitler, nesnenin değiştirilemeyen alanlarıdır.

Olaylar, belirli bir tetiklemenin meydana gelmesi sonucunda çağrılacak olan fonksiyonların adres bilgilerini tutmakla sorumludur.

Sınıfın veri üyeleri değer türlerinde olabileceği gibi, referans türlerinde de olabilir. Her nesnenin sahip olduğu data diğer nesnelerden ayrılmıştır yani her nesnenin datası kendisine aittir, hiçbir şekilde karışmaz.

Fonksiyon Üyeleri, yöntemler (methods), özellikler (properties), yapıcı fonksiyonlar (constructors), sonlandırıcılar (destructor), operatörler (operators) ve dizinleyicilerden (indexer) oluşur.

Yöntemler nesnenin davranış şekilleridir. Nesne kullanıcısına üye veriler üzerinde işlem yapmasına izin verir ve nesnenin dışa kapalı üyelerine ulaşılmasını sağlar.

Özellikler alanlar gibidir. Hatta bunlara akıllı alanlar da denilmektedir. Nesnenin üye verilerine değer atanmasının ve değer çekilmesinin kontrollü olarak yapılmasını sağlar.

Yapıcı ve sonlandırıcı yöntemler nesnenin özel yöntemleridir. Yapıcı yöntemler nesne ilk oluşturulduğunda çağrılırken sonlandırıcı yöntemler nesnenin ömrü tamamlandığında çağrılır.

Operatörler nesnelerin daha esnek kullanılmasına izin vermektedir.

Dizinleyiciler nesnenin bir dizi gibi kullanılmasına izin verir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.