Numaralandırma (ENUM)

Numaralandırma (enumeration); belli sözcüklerin, belli tamsayıları temsili durumlarında kullanılan bir yapıdır. Değişkenlerin alabileceği değerlerin sabit olduğu durumlarda kullanılır.

Numaralandırma (Enum) Tanımlama

Numaralandırmaları tanımlamak için ‘enum’ anahtar kelimesini kullanırız.

Örneğin, içinde ay isimlerini barındıran bir numaralandırma tanımlayalım.

enum aylar {
   Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
}
SözcükDeğerSözcükDeğer
Ocak0Temmuz6
Şubat1Ağustos7
Mart2Eylül8
Nisan3Ekim9
Mayıs4Kasım10
Haziran5Aralık11

Örnekte Ocak ayı 0 değerini alacak ve ondan sonra gelen sabitlerin değeri birer artarak devam edip gidecektir.

Duruma göre tanımladığımız sabitlere farklı sayısal değerler de atayabiliriz. Bu işlem için “=” işlecini kullanmalıyız.

enum aylar {
   Ocak = 1, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz = 1, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
}
SözcükDeğerSözcükDeğer
Ocak1Temmuz1
Şubat2Ağustos2
Mart3Eylül3
Nisan4Ekim4
Mayıs5Kasım5
Haziran6Aralık6

Numaralandırma yapılarımız içinde tutulan değerler varsayılan olarak integer tipindedir. İhtiyaca uygun olarak diğer tamsayı tiplerinde de (byte, sbyte, short, ushort, uint, long ve ulong) tanımlama yapılabilir.

enum aylar : byte {
   Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
}

Burada dikkat etmemiz gereken parantezler içindeki değerler belirtilen türün kapasitesi ölçüsünde olmalıdır. Örneğin numaralandırmanın türünü byte olarak tanımladıysak en fazla 255 tane sözcük girmeliyiz.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.