Cebirsel Şifreleyici (Algebraic Cipher)

Cebirsel Şifreleyici

Bu yöntem iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, açık metne yerine koyma şifreleme yöntemi, ikinci aşamada ise rastgele bir yer değişme şifreleme yöntemi uygulanır.

Öncelikle basit bir Ceasar yerine koyma şifresi kullanılarak açık metin değiştirilir. Bu durumda açık metin “GÖZ KALBİN AYNASIDIR”, “JTD ÖEPFNS EÇSEVMHMÜ” haline gelir. İkinci aşamada, rastgele yer değişme şifresi oluşturmak amacıyla, her harf için örneğin [1, 5] aralığında rastgele sayılar üretilir. Şifreleme sistemi sayıların girileceği 5 satır kullanılır ve her Ceasar yöntemiyle şifrelenmiş [1, 5] arasında bir sayı karşılık gelir. Daha sonra bu harfler kendilerine karşılık gelen sayı ile numaralandırılmış satıra yazılır. Daha gelişmiş şifreleme sistemleri, mesajın kelimeleri arasındaki boşlukları yok ederek kelimeleri sıkıştırıp, tek bir mesaja dönüştürür. Burada boşluk problemini ortadan kaldırmak için, boşlukların yerine “K” harfi kullanılmıştır. Çoğu sistemde, kelimeler arasında boşluk bırakılmaz. Bu yapılacak deşifreleme girişimlerine kolaylık sağlayacaktır.

Mesaj:

JTDKÖEPFNSKEÇSEVMHMÜ

Rastgele Sayılar:

3 4 5 1 3 4 2 2 4 1 5 3 1 2 3 5 1 2 1 4

İlk harf J, 3. satıra; T, 4. satıra vs yazılacaktır. Bu durumda 5 satır aşağıdaki gibi olacaktır. Şifreli metin, satırlardan yazılarak elde edilir.

1KSÇMM
2PFSH
3JÖEE
4TENÜ
5DKV

KSÇMMPFSHJÖEETENÜDKV

Mesajı deşifrelemek için alıcının, rastgele sayı dizisini bilmesi gerekir.

İleri Dönüşüm (Further Transformation) Şifreleme

Mesajın karmaşıklığını artırmak amacıyla, şifreni metne rastgele sayı dizileri eklenir. Böylece daha güçlü bir mesaj elde edilebilir. Bu sayılar, bir rastgele sayı üretme fonksiyonu yardımıyal oluşturulabilir. Haberleşmede yer alan kişiler, kullanılan rastgele sayıların ayrıntısını bilmelidir.

Örnek olarak, Polybius şifrelemede kullanılan 5×5 kare matris ele alınabilir. Kullanılan anahtarın tekrarlanmayan her harfi matrisin bir hücresine yazılır ve alfabenin kalan harfleri sırasıyla eklenir. Mesajı şifrelemek amacıyla, her harfin tablodaki satır ve sütün değerleri birleştirilir. Verilen örnekte “YAPAYZEKA” kelimesi anahtar olarak kullanılmıştır.

12345
1YAPBC
2ZEKDF
3GĞHIJ
4LMNOR
5SŞYUV

Şifreli metin: 31 44 21 23 12 41 14 34 43 12 11 43 12 51 34 24 34 45

Daha sonra 0-9 aralığında rastgele sayılar oluşturulur ve oluşturulan her iki sayı birleştirilerek şifreli metindeki sayılara eşit sayıda, iki haneli sayılar üretilir.

Rastgele Sayılar: 41 18 27 61 39 87 56 41 63 72 82 95 22 53 37 02 17 30

Son aşamada, her rastgele hane, şifreli metinde kendisine karşılık gelen hane ile eldesiz olarak toplanır. Oluşan şifreli mesaj, 5 haneli sayılar şeklinde gönderilir.

Şifreli metin: 72 52 48 84 41 28 60 75 06 84 93 38 34 04 61 26 41 75 72524 88441 28607 50684 93383 40461 26417 50018

Görüldüğü gibi, bölme işlemi sonucunda, son dizinin eleman sayısı 5’ten küçüktür. Bunu 5’e tamamlamak için, 00 ile başlayan sayılar eklenebilir. Bu sayede, alıcı 00’dan sonrasının mesaja dahil olmadığını anlayacaktır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.